Mapa stránek    |    Přihlášení    |    Dotazy

TADIAĽ VEDIE CESTA!

CESTA K ČISTÉMU PROSTREDIU A ÚSPORÁM.

Otázky

Na tejto strane sú vysvetlené bežné technické pojmy, ktoré sa môžu vyskytnúť v našich dokumentoch a podkladoch. Pretože sa podklady neustále inovujú a tvoria sa ďalšie, nemôžeme zaručiť, že tu nájdete úplne všetko. I tak tu nájdete väčšinu pojmov a ich vysvetlenie. 

 

Sú kotly Bergen kondenzačné?

Áno sú - všetky!

 

 

Význam technických pojmov a skratiek

 

CO-emisie
Množstvo kysličníka uhoľnatého, ktorý vzniká spolu s ostatnými plynmi pri spalovaní v plynovom kotli. Je jednou z príčin skleníkového efektu.

Kombinovaný kotol
Plynový kotol, ktorý má integrovanú prípravu teplej vody.

CW
Comfort Warmwater. Označenie holandskej skúšobne Gaskeur pre spotrebiče s komfortnou prípravou teplej vody. Podľa označenia sú spotrebiče rozdelené do rôznych tried. Platí čím vyššia trieda, tým väčší komfort.

HR
Označenie pre kotly s vysokou účinnosťou - väčšinou ako 100% z výhrevnosti (viac ako 90% zo spalného tepla).

ISO 9001
Označenie normy kvality.

Modulačná prevádzka
Spojitá plynulá regulácia výkonu kotla. Vyrobené teplo presne odpovedá okamžitým požiadavkám.

Nepriamoohrevný bojler
Zásobník (závesný alebo stojatý), v ktorom je voda ohrievaná pomocou špirály, ktorú obieha vyhrievaná voda.

 

NOx-emisie
Kysličníky dusíka vznikajúce pri horení plynu v kotli. Zapríčiňujú tzv. kyslý dážď.

Odobraný výkon
Výkon (v kW), ktorý dokáže preniesť vyhrievacia špirála nepriamoohrevného bojlera pre ohrev teplej vody.
 

Otvorený spotrebič
Kotol, ktorý spotrebováva vzduch potrebný pre spalovanie z priestoru, kde je inštalovný. V tomto prípade musí byť zaistené dostatečné vetranie a prístup vzduchu ku kotlu.

 

Riadenie čerpadla
Elektrické zapínanie pre obehové čerpadlá plynových kotlov. Čerpadlo je v prevádzke len ak je to potrebné. Ďalšie úsporné opatrenie. 

Sólo-spotrebič
Kotol bez prípravy teplej vody. Väčšinou ho dodatočne môžeme doplniť o externý bojler.

Účinnosť
Percentuálna hodnota vyjadrujúca úspešnosť premeny zemného plynu na teplo.

 

Účinnosť z výhrevnosti (Hu)
Účinnosť, s ktorou je premenený jeden kubický meter plynu na teplo. Do hodnoty nie je započítané kondenzačné teplo, preto je jej hodnota pre kondenzačné kotly väčšia ako 100%. Touto účinnosťou sú prevažne označované nekondenzačné kotly, ktoré potom 'opticky' dosahujú veľmi dobré parametre v účinnosti.

Účinnosť zo spalného tepla (Ho)

Účinnosť kotla určená množstvom tepla vzniknutého spálením 1 kubického metra plynu. Hodnota je počítaná vrátane kondenzačného tepla a je fyzikálne správna i pre kondenzačné kotly. Vychádza vždy menšia ako 100%.

 

OpenTherm
Komunikačný protokol medzi kotlom a reguláciou - umožňuje spojité - modulačné riadenie výkonu.


Uzatvorený spotrebič
Kotol, ktorý odoberá vzduch potrebný pre spalovanie z iného prostredia, než kde je inštalovaný. Napr. z fasády domu.

 

Výkon
Množstvo energie v kW, potrebné pre vykúrenie daných priestorov na požadovanú teplotu.

Výmenník
Jedna z hlavných častí kotla, kde sa teplo odovzdáva teplo spalin do vyhrievanej vody.
 

Zásobník
Nádrž pre väčší objem vyhrievanej alebo teplej vody. Niekdy tak býva označovaný aj nepriamoohrevný bojler.
 

Závesný kotol
Kotol, ktorý je zavesený na stene a tým šetrí miesto na podlahe v miestnosti.Created by imagineo.cz s.r.o. imagineo.cz s.r.o.